top of page
1_edited.jpg

AGNIESZKA SPRAWKA

psycholog, terapeuta par

Jestem psychologiem, terapeutą par, specjalistą terapii uzależnień oraz seksuologiem w trakcie szkolenia. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Pomagam osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, mającym trudności związane z przeżywaniem długotrwałego stresu oraz po doświadczeniu traumy. Pracuję z osobami w żałobie oraz mającymi poczucie straty. Specjalizuję się w obszarze uzależnień,  pomagam osobom współuzależnionym, które tkwią w toksycznych relacjach oraz osobom z syndromem DDA, mającym rodzinę pochodzenia z problemem uzależnienia. Pomagam też parom rozwiązać kryzysy w związku i odbudować prawidłowe relacje partnerskie.


Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia, studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Studium Terapii Par w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej oraz w trakcie certyfikacji na specjalistycznym szkoleniu z Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Stowarzyszeniu Natanaelum w Lublinie. Dodatkowo ukończyłam wiele kursów doskonalących pracę psychoterapeutyczną w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, tj. terapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, terapia schematów. Ukończyłam liczne kursy w Specjalistycznym Centrum Edukacji EDU- MACH w Ciechanowie, tj. trening umiejętności społecznych (TUS), profilaktyka uzależnień dla nauczycieli, poznawczo-behawioralne modele interwencji pedagoga w relacji z dzieckiem, techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.


Przez wiele lat prowadziłam warsztaty umiejętności społecznych, terapię w instytucjach pomocy społecznej, placówkach oświatowych oraz dla osadzonych przebywających w zakładzie karnym. Realizowałam też liczne projekty społeczne skierowane do osób wykluczonych społecznie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Agnieszka Sprawka: Usługi
bottom of page