top of page
101a_edited.jpg

ANETA SAMBORSKA-FAMULSKA

psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie oraz coachem. Od 8 lat jestem wykładowcą akademickim na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.


Ukończyłam kurs MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction/ Redukcja Stresu Oparta na Uważności). W swojej pracy terapeutycznej i coachingowej stosuję techniki mindfulness, które przynoszą bardzo korzystne efekty terapeutyczne (zdolność relaksowania się, wzrost energii, zmniejszenie poziomu/nasilenia dyskomfortu i zwiększenie zdolności do radzenia sobie z chronicznym bólem, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych zarówno krótko- jak i długotrwałych). Jestem miłośniczką psychoterapii CBT 3 fali, szczególnie ACT-u (terapia akceptacji i zaangażowania). Dzięki ukończonemu szkoleniu z tego nurtu, wprowadzam elementy terapii akceptacji i zaangażowania  do pracy z pacjentami.


Obszary mojej specjalizacji to: zaburzenia depresyjne, bezsenność, zaburzenia lękowe (napady paniki, fobia społeczna, lęk uogólniony). Pomagam pacjentom w stanach obniżonego nastroju, dysregulacji emocjonalnej, doświadczającym nadmiernego stresu, wypalenia zawodowego oraz borykającym się z trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji w życiu rodzinnym i zawodowym. Ponadto pracuję z osobami będącymi w kryzysach życiowych oraz w procesie żałoby.

Prowadzę także warsztaty rozwoju osobistego z zakresu life i business coachingu w następujących obszarach:


  • odkrywania i rozwijania talentów/mocnych stron;

  • rozwijania pewności siebie i budowania poczucia własnej wartości;

  • asertywności i dbania o własne granice;

  • wyznaczania kierunku kariery;

  • radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego;

  • budowania odporności na stres i radzenia sobie ze stresem;

  • rozwiązywania trudnych sytuacji czy konfliktów w pracy, rodzinie, związku;

  • pokonywania trudności w komunikacji i sięganiem po efektywne i nieprzemocowe style komunikacji;

  • odkrywania pasji i zainteresowań.

Tworzę komfortowe warunki do wspólnej podróży, jaką jest proces psychoterapeutyczny czy coachingowy. W mojej pracy psychoterapeutycznej opieram się na założeniu, że każdy człowiek posiada wewnętrzne  zasoby i umiejętności, które odpowiednio wydobyte i “podświetlone”, pomogą mu w odbudowaniu dobrostanu psychicznego. Uważam, że zaufanie, wzajemny szacunek i uważność na potrzeby drugiego człowieka to podstawa udanej współpracy.


Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii oraz coachingu.

Aneta Samborska-Famulska: Usługi
bottom of page