top of page
330957580_1393500068133069_7835396122935023368_n_edited.jpg

NATALIA MIŁOSEK

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT EDU w Warszawie. Szkoła posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach. Pracuję z osobami dorosłymi.

Sesje psychoterapeutyczne prowadzę wykorzystując techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz elementy trzeciej fali CBT, takie jak terapia schematów. Pomagam osobom w sytuacjach kryzysowych, doświadczających zaburzeń afektywnych: depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej; zaburzeń lękowych: zaburzeń lękowych uogólnionych, fobii społecznych, fobii specyficznych, zaburzeń lękowych z napadami paniki.

W pracy terapeutycznej skupiam się na budowaniu poczucia zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia. Tworzę przestrzeń na rozmowę o emocjach. Atmosfera akceptacji, empatii i braku oceniania otwiera perspektywę prawdziwej zmiany dopasowanej do oczekiwań i potrzeb. Zależy mi, aby klient rozumiał siebie i przyczynę swoich problemów oraz potrafił świadomie nad nimi pracować korzystając z mojego wsparcia. 

Doświadczenie zawodowe w pracy pomocowej zdobywam wspierając osoby z różnych grup wiekowych, m.in. w poradni terapii uzależnień i współuzależnień, oddziale psychiatrycznym ogólnym, oddziale wewnętrznym z pododdziałem geriatrycznym, oddziale położniczo-ginekologicznym, oddziale pediatrycznym, ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, oddziale dziennym psychiatrycznym, centrum zdrowia psychicznego, szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, przedszkolu.

Podczas swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów oraz superwizorów-dydaktyków PTTPB. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Natalia Miłosek: Usługi
bottom of page