top of page
IMG_9863_edited.jpg

KAROLINA RZĄSA

psychoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy

Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie Medycznym. Spotkania psychoterapeutyczne prowadzę wykorzystując zarówno elementy psychoterapii poznawczo- behawioralnej jak i elementy trzeciej fali CBT, takie jak terapia schematów.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

Pracuję z pacjentami z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi (m.in. fobia społeczna, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami z objawami somatycznymi, zaburzeniami odżywiania. Wspieram osoby mające trudności z przeżywaniem długotrwałego stresu oraz po doświadczeniu  traumy. Specjalizuję się w obszarze uzależnień w szczególności od alkoholu, pomagam osobom współuzależnionym oraz dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (DDD). Pomagam w sytuacjach kryzysów życiowych, zawodowych, w problemach w relacjach, w budowaniu poczucia własnej wartości.

Ponad 12-letnia praca z ludźmi w obszarze biznesowym pozwoliła mi na zdobycie doświadczenia w obszarze trenerskim i managerskim oraz w zarządzaniu ludźmi. Potrafię wspierać osoby z trudnościami w życiu zawodowym przeżywających wypalenie zawodowe, doświadczających nadmiernego stresu. Praca w międzynarodowej firmie dała mi szansę na zdobycie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy potencjału zawodowego Pracowników, przeprowadzania ocen rocznych oraz badania satysfakcji. Potrafię odkrywać i rozwijać mocne strony i talenty, wyznaczać kierunek rozwoju zawodowego oraz rozwiązywać trudne i konfliktowe sytuacje, które często przekładają się na życie prywatne.

Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów podnoszących umiejętności społeczne (podstawy komunikacji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami) oraz w prowadzeniu terapii w instytucjach współpracujących z ośrodkami pomocy dla osób defaworyzowanych społecznie.

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji: Doradztwo Zawodowe i Organizacja. Skończyłam również studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję Psychoterapię ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych na Uniwersytecie Medycznym.

Praca psychoterapeuty jest moją pasję dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez szkolenia oraz fachową literaturę. Ukończyłam wiele kursów doskonalących pracę terapeutyczną w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, Terapia poznawczo-behawioralna” oraz kursy organizowane przez NZOZ PsychoMedic- „Techniki terapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń odżywiania”, „Terapia schematów w pracy z osobami dotkniętymi parentyfikacją w dzieciństwie”, „Interwencja kryzysowa dla osób doświadczonych wojną na Ukrainie” oraz szkolenia organizowane przez firmę MIND „Trauma- podstawy teoretyczne, metody pracy z pacjentem”.

W pracy z pacjentem najważniejsza jest dla mnie relacja i stworzenie atmosfery pełnej zaufania, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.


Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Centrum Leczenia Uzależnień.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Karolina Rząsa: Usługi
bottom of page