20210307_130232_edited_edited.jpg

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Psychoterapia poznawczo–behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, niepożądanych zachowań oraz trudności emocjonalnych. Charakteryzuje się ustrukturyzowanym, zorientowanym na cele, sposobem współpracy terapeuty i klienta. Ważne elementy tego nurtu terapeutycznego to:

  • bezpieczna i silna relacja między klientem a terapeutą

  • monitorowanie postępów

  • podkreślanie pozytywnych aspektów codzienności i mocnych stron klienta

  • bazowanie na wartościach i aspiracjach klienta

  • psychoedukacja - budowanie wiedzy klienta nt. natury jego problemu

  • ramy czasowe - terapia prowadzi do osiągnięcia celów w określonym czasie

  • plany działania - “prace domowe”, dzięki którym to, co dzieje się na sesji terapeutycznej ma swoją kontynuację w życiu klienta

  • korzystanie z konkretnych technik i metod adekwatnych do konkretnego problemu


Wiemy, że właśnie ten nurt psychoterapeutyczny daje największe szanse na skuteczne rozwiązywanie problemów klienta i leczenie większości zaburzeń psychicznych. Efektywność psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest stale dokumentowana licznymi badaniami klinicznymi prowadzonymi na całym świecie.