top of page
Anna Józefczyk_zdjęcie na stronę_edited.jpg

ANNA JÓZEFCZYK

psycholog, psychoterapeuta

Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Zarówno dyplom doktorski, jak i magisterski ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia, uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii
w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne.

Od 10 lat zawodowo jestem związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Podejmuję badania naukowe głównie z zakresu psychologii rodziny i terapii rodzin, a uzyskane wyniki upowszechniam w formie publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach. Prowadzę także zajęcia dydaktyczne ze studentami i realizuję prace organizacyjne, w tym związane z organizacją konferencji naukowych. Dodatkowo w latach 2019-2022 dbałam o prawidłowe funkcjonowanie Sekretariatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Pabianickiego Centrum Medycznego oraz w Ośrodku Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży funkcjonującym przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


W Pracowni Psychoterapii Zacisze prowadzę konsultacje psychologiczne oraz udzielam wsparcia psychologicznego. Pomagam osobom, które zmagają się z różnymi trudnymi sytuacjami w swoim życiu, dotyczącymi między innymi obszaru emocjonalnego, zawodowego czy relacji z bliskimi. Udzielam wsparcia w procesie radzenia sobie z kryzysami życiowymi, poczuciem zagubienia czy bezsensu w życiu, jednocześnie towarzysząc w lepszym poznawaniu i zrozumieniu samego siebie.


W pracy psychoterapeutycznej kieruję się przekonaniem, że każdy ma wystarczające zasoby, by poradzić sobie z trudnościami, a zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszyć w ich odkrywaniu i umiejętnym korzystaniu w przyszłości.

Anna Józefczyk: Usługi
bottom of page