top of page
IMG_20210131_175342.jpg

MAŁGORZATA CZERNIAK

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym (certyfikat nr 1281 PTTPB). Pomagam pacjentom doświadczającym zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń lękowych uogólnionych, fobii społecznych, agorafobii, fobii specyficznych, zaburzeń potraumatycznych (PTSD, cPTSD), zaburzeń afektywnych (w tym depresji, zaburzeń adaptacyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej) i zaburzeń osobowości. Wspieram osoby w sytuacjach kryzysowych. W pracy wykorzystuję techniki i protokoły oraz metody i narzędzia psychoterapii CBT i elementy Terapii Schematu. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.


Jestem absolwentką psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jestem w procesie certyfikacji (IV rok czteroletnich studiów podyplomowych „Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej” Uniwersytetu SWPS, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, uprawniających do uzyskania certyfikatów PTTPB i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi, na Oddziałach Psychiatrycznych PCP (Dziennym, Całodobowym i Sądowym), w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych oraz Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych w Łodzi, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości poradni EGO, w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach zdrowia psychicznego.


Jestem autorką projektów i publikacji takich, jak „Innowacyjny program profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci PSYCHOkosmos realizowany w oparciu o psychoterapię CBT zintegrowaną z bajkoterapią” (nagroda Prezydenta Miasta Łodzi). Opublikowałam serię książek pt. „PSYCHOkosmos”.

Małgorzata Czerniak: Usługi
bottom of page