top of page
foto-004_edited_edited.jpg

MAGDALENA BRZOZOWICZ

psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką pięcioletnich magisterskich studiów z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyłam także całościowe cykle szkoleniowe w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi tj.:

  • Certyfikat psychoterapeuty nr 53/2021 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu dający mi możliwość samodzielnego prowadzenia psychoterapii;

  • Cykl szkoleniowy Terapia Rodzin w PIE dający praktyczne umiejętności pracy z rodziną, parami, dziećmi i młodzieżą;

  • RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania dla osób z chorobą nowotworową;

  • Specjalistyczne kursy dotyczące takich obszarów jak: depresja, trauma, samobójstwa, zaburzenia odżywiania i psychosomatyczne, lęki społeczne i fobie, psychoterapia następstw stresu, trudności wychowawcze.

Od 2005 roku pracuję w w.w. obszarach, skupiając się na zasobach i mocnych stronach klientów, pomagam znaleźć najlepsze rozwiązania, wspieram w procesie zmiany w pożądanym przez klienta kierunku.

Jednocześnie doskonalę swoje umiejętności zawodowe i dzielę się wiedzą z innymi, uczestnicząc aktywnie w konferencjach naukowych i superwizjach.

Moim ulubionym tematem wykładów i warsztatów są sny – odkrywanie ich metaforycznego znaczenia może przyspieszyć proces zdrowienia, powrotu do równowagi życiowej.

Jestem pomysłodawcą i współautorką cyklu wywiadów telewizyjnych udostępnionego na kanale YouTube pt. „Z psychologią za pan brat”. Korzystam z wiedzy zdobytej także na studiach filologicznych i pedagogicznych. Uważam, że te trzy dziedziny ściśle się ze sobą wiążą i dają szerszą perspektywę humanistyczną na życie ludzkie, możliwości rozwoju i pokonywania trudności. Jestem dumna z klientów, którzy podjęli trud i wyzwanie, aby poszukać innych dróg dla siebie i najbliższych.

Magdalena Brzozowicz: Usługi
bottom of page